O nama

UREDUJE d.o.o. (dalje: Društvo) osnovano je i posluje od 2007. godine.

Društvo je osnovala Adriana Božica Sladonja, direktorica Društva, sa namjerom da nakon dugogodišnje prakse u obavljanju računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova u raznim trgovačkim društvima i institucijama, pokrene vlastito trgovačko društvo za obavljanje tih poslova. Stoga se prvih par godina Društvo bavilo isključivo računovodstvenim i knjigovodstvenim poslovima i s time povezanim djelatnostima, kao što su revizijski poslovi, te poslovno i porezno savjetovanje klijenata.

2009. godine Društvu se priključuje Ivan Sladonja, prokurist-konzultant u Društvu, nakon 17 godina rada u odvjetništvu i u bankarskom sektoru, na administrativnim i pravnim poslovima, te na poslovima organizacije i planiranja, marketinga i prodaje, upravljanja ljudskim resursima, materijalnim resursima, projektima, financijama, i slično. Pored računovodstvenih poslova, Društvo širi poslovanje na poslove financijskog, pravnog, poreznog i ostalog poslovnog savjetovanja, te na poslove trgovine i trgovačkog posredovanja.

Društvo širi svoju ponudu klijentima time što im pruža mogućnost angažiranja vanjskih suradnika Društva, relevantnih stručnjaka iz područja korporativnog prava, poslovanja sa nekretninama, upravljanja financijama, projektnog menadžmenta, marketinga i prodaje, te informacijske tehnologije. Također, uspostavom poslovne suradnje sa pojedinim trgovačkim društvima, udrugama i drugim poslovnim partnerima Društva, dodatno se nudi klijentima i mogućnost sudjelovanja u određenim poslovnim pothvatima u koje je uključeno Društvo.

Poslovanje Društva

Sukladno registriranoj djelatnosti, Društvo posluje u okviru tri glavne poslovne i organizacijske cjeline:

 • UREDUJE – KNJIGOVODSTVO
  • računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i s time povezane djelatnosti, kao što su revizijski poslovi, te poslovno i porezno savjetovanje klijenata
  • administrativno-pravni poslovi
 • UREDUJE – POSLOVNO SAVJETOVANJE
  • financijsko, pravno, porezno i ostalo poslovno savjetovanje klijenata
  • poslovanje sa nekretninama
  • projektni menadžment
  • marketing i prodaja
 • UREDUJE – TRGOVINA I PRODAJA
  • trgovina, posredovanje i zastupanje
  • poslovni pothvati

Društvo uredovno posluje u sjedištu Društva, na svojoj poslovnoj adresi u Zagrebu, Kosirnikova 18 (blizu Vinogradske bolnice).

Stranke se primaju radnim danom od 9-14 sati, a u drugim terminima isključivo uz prethodnu najavu i dogovor.

Određene poslove Društvo obavlja na poslovnim adresama klijenata, sukladno dogovoru.

Strateško usmjerenje Društva

Misija Društva

 • biti dostupan i pristupačan klijentima
 • maksimalna povjerljivost, uz otvorenu i kontinuiranu komunikaciju sa klijentima i poslovnim partnerima
 • voditi računa o pravnoj sigurnosti klijenata i poslovnih partnera, s naglaskom na usklađenost poslovanja sa pozitivnim propisima
 • pružiti klijentima kvalitetnu i ažurnu uslugu, uz stalnu kontrolu i nadogradnju kvalitete
 • pružiti klijentima optimalnu i povoljnu uslugu, posebno u slučaju paketa usluga
 • omogućiti klijentima sveobuhvatnu uslugu – od administracije i pravnih poslova, računovodstva i knjigovodstva, sve do bilo kojeg oblika poslovnog savjetovanja, kako u okviru Društva tako i angažiranjem vanjskih suradnika po potrebi
 • maksimalno podržati klijenta i voditi brigu o interesima klijenata, u redovnom poslovanju pomoći klijentu u optimalizaciji poslovanja, a proširenjem baze poslovnih kontakata pružiti pomoć klijentu u potencijalnom širenju poslovanja
 • biti uvijek otvoren za nove poslovne inicijative, uz primjereni oprez i kontrolu rizika u poslovanju

Vizija Društva

 •  širenje poslovanja, uz zapošljavanje i dodatnu edukaciju mladih kadrova
 • široki spektar usluga, uz zapošljavanje i prekvalifikaciju kadrova koji imaju poteškoća pri zapošljavanju (stariji kadrovi, branitelji, invalidi, i sl.)
 • pokretanje i realizacija poslovnih inicijativa sa širokim krugom poslovnih partnera, kako bi se dodatno i što više angažirali materijalni, radni i kreativni potencijali klijenata, suradnika i poslovnih partnera Društva
 • društveno odgovorno poslovanje, s naglaskom na podršku kulturnim i umjetničkim projektima

Ciljevi Društva

 • dugoročno profitabilno i održivo poslovanje
 • kreativnost, izvrsnost i konkurentnost – stalno jačati poziciju Društva u svim segmentima poslovanja, uz razvoj organizacije, poslovnih procesa i infrastrukture sukladno najboljoj praksi