Osnovni podaci o društvu

 1. TVRTKA I SKRAĆENA TVRTKA
  • UREDUJE d.o.o. društvo sa ograničenom odgovornošću za računovodstvene i knjigovodstvene poslove
  • UREDUJE d.o.o.
 2. SJEDIŠTE, POSLOVNA ADRESA, KONTAKT PODACI
  • Zagreb, Kosirnikova 18
  • MBS: 080629805
  • OIB: 44355452181
  • Žiro-račun: 2390001-1100351597 koji se vodi kod Hrvatske poštanske banke d.d.
  • Internet: www.ureduje.hr
  • E-mail:
   • ureduje@zg.t-com.hr (računovodstvo i knjigovodstvo)
   • ureduje1@zg.t-com.hr (poslovno savjetovanje i ostalo)
  • Mob:
   • 098/ 27 99 33 (računovodstvo i knjigovodstvo)
   • 098/ 33 25 62 (poslovno savjetovanje i ostalo)
  • Tel: 01/ 3768 959
  • Fax: 01/ 3769 006
 3. PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOST
  • Knjigovodstveni i računovodstveni poslovi
  • Savjetovanje u vezi sa poslovanjem i upravljanjem
  • Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
  • Kupnja i prodaja robe
  • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem inozemnom tržištu
  • Zastupanje inozemnih tvrtki
  • Poslovanje nekretninama
  • Projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem
  • Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
  • Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering)
  • Pružanje usluga u nautičkom, seoskom, kongresnom, lovnom i drugim oblicima turizma
 4. TEMELJNI KAPITAL I ČLANOVI DRUŠTVA
  • 20.000,00 kuna
  • Adriana Božica Sladonja – vlasnica 50% poslovnih udjela
  • Ivan Sladonja – vlasnik 50% poslovnih udjela
 5. OVLAŠTENE OSOBE
  • Adriana Božica Sladonja, direktor, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno
  • Ivan Sladonja, prokurist, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno