Knjigovodstvo

Društvo pruža uslugu kvalitetnog i profesionalnog vođenja kompletnog knjigovodstva za poduzeća, obrte, te slobodna zanimanja, u skladu sa pozitivnim propisima.

Prilagođavamo se Vašim potrebama, vodimo brigu o Vašim interesima, pomažemo Vam unaprijediti Vaše poslovanje i spremni smo udovoljiti Vašim administrativnim i poslovnim zahtjevima, biti u stalnom kontaktu i svakodnevno rješavati tekuće poslove. Imamo vrlo fleksibilan cjenik koji ovisi o opsegu posla i usluga, posebno u slučaju paketa usluga.

Ako tek započinjete s radom (tek osnovano poduzeće ili poduzeće u mirovanju), pomoći ćemo vam u prvim koracima i zajedno sa vama raditi na ustroju Vaše tvrtke, uz dodatni popust na naše usluge u prvoj godini poslovne suradnje. Dodatni popust nudimo za redovno plaćanje do kraja mjeseca unaprijed za naredni mjesec. Našim vjernim klijentima nudimo dodatni popust na naše usluge ukoliko uslijed njihove preporuke proširimo bazu kvalitetnih klijenata.

Društvo obavlja knjiženja po software programu Pupilla d.o.o., te uz primjenu analitičkog računskog plana RIF-a. Sve izvještaje za koje je to omogućeno predajemo u elektronskom obliku.

Knjigovodstveni podaci registriraju se na konto-karticama koje se nalaze u slobodnim listovima. Izlistavanje svih kartica obavlja se po završnom obračunu, a tijekom godine selektivno prema potrebi ili želji klijenta. Knjigovodstvene isprave čuvaju se od dana preuzimanja, a poslovne knjige od početka vođenja do zaključka, nakon čega se ostavljaju klijentu u skladu s pozitivnim propisima.

Računovodstvene i knjigovodstvene usluge za trgovačka društva

 • Vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava
  • dnevnika,
  • glavne knjige,
  • pomoćnih knjiga utvrđenih u skladu s propisima i potrebama poduzetnika
 • Izrada popisa imovine i obveza
 • Sastavljanje temeljnih financijskih izvješća
  • bilance,
  • računa dobiti i gubitka, sa svim pomoćnim obrascima,
  • bilješki uz financijska izvješća
 • Izrada mjesečnih obračuna plaća, bolovanja i ostalih primanja radnika s propisanim doprinosima i porezima
 • Priprema mjesečnih, odnosno godišnjih obračuna PDV-a
 • Vođenje knjige ulaznih računa (URA)
 • Vođenje knjige izlaznih računa (IRA)
 • Usklađivanje sa poreznom upravom
 • Usklađivanje sa kupcima i dobavljačima
 • Slanje opomena kupcima neplatišama (u dogovoru s Vama)
 • Vođenje blagajne
 • Obračun poslovnih kartica
 • Izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dobit

Računovodstvene i knjigovodstvene usluge za obrtnike i slobodna zanimanja

 • Vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava
  • knjige ulaznih računa (URA),
  • knjige izlaznih računa (IRA),
  • knjige primitaka i izdataka
  • ostale pomoćne evidencije u skladu s propisima i potrebama obrtnika
 • Izrada popisa dugotrajne imovine
 • Priprema mjesečnih (tromjesečnih), odnosno godišnjih obračuna PDV-a
 • Izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dohodak

Računovodstvene i knjigovodstvene usluge u posebno ugovorenim slučajevima:

 • Administrativno-pravni poslovi za klijenta
 • Revizijski poslovi, te poslovno i porezno savjetovanje klijenata
 • Menadžment izvješćivanje
 • Materijalno knjigovodstvo
 • Izrada kalkulacija
 • Robno knjigovodstvo