Cjenik konzultantskih poslova

Cijena konzultantskog (savjetničkog) posla utvrđuje se prema predmetu i sadržaju rada, te utrošenom vremenu konzultanta (poslovnog savjetnika).

Osnovna cijena sata rada konzultanta iznosi 300,00 Kn / 40,00 EUR.

Cijena rada, gdje njegov sadržaj zahtijeva i rezultira pisanim materijalima, određuje se prema vrijednosti utrošenih (angažiranih) sati rada uz korekciju – koja zavisi od složenosti poslova i izračunava se primjenom koeficijenata iz slijedeće tablice:

Koeficijent korekcije po osnovi složenosti poslova (sadržaju rada)
Ocjena stanja – ukupnog ili pojedinog segmenta poslovanja 0,75
Interna revizija – provjera i kontrola pojedinog segmenta poslovanja 0,75
Interna revizija – provjera i kontrola ukupnog poslovanja 1,00
Identifikacija kritičnih faktora u promatranom segmentu poslovanja 1,00
Studija izvodljivosti – osnova za donošenje odluke o realizaciji projekta 1,50
Utvrđivanje sustava organizacije rada 1,50
Financijsko poslovanje i računovodstvo 1,50
Projekti iz područja marketinga 1,50
Projekti iz područja upravljanja procesima 1,50
Projektiranje organizacije 1,50
Projekti osiguranja, kontrole i upravljanja kvalitetom 1,50
Kadrovski projekti – uključivo i edukacija po projektu 1,50
Projekti strategijskog upravljanja 1,50
Porezno savjetovanje 1,50
Strategijski menadžment (plan razvoja, provedba, kontrola i korekcija) 1,50
Vođenje projekta (implementacija) 2,00

Za posebne usluge (angažiranje konzultanta za opsežnije i trajnije poslove savjetovanja), cijena sata rada konzultanta određuje se na slijedeći način:

Cijena posebnih konzultantskih poslova
Konzultantski (savjetnički) sat – rad na projektima, sudjelovanje u pregovorima, raspravama i sl. 300,00 Kn 40 EUR
Konzultantski (savjetodavni) dan 1.500,00 Kn 200 EUR
Konzultantski (savjetodavni) mjesec 15.000,00 Kn 2.000 EUR
Prezentacije i davanje odgovora na skupovima (jedan sat) 600,00 Kn 80 EUR
Predavanje – na seminarima i sl. (jedan sat) 600,00 Kn 80 EUR
Stručno mišljenje 1.500,00 Kn 200 EUR

Osnovna cijena sata rada, iznosi dobiveni po osnovi složenosti poslova – sadržaju rada, kao i cjenik za posebne usluge, korigiraju se u zavisnosti od veličine poduzetnika – korisnika usluga, korektivnim faktorom koji iznosi za:

  • mikro poduzetnika 0,50
  • malog i srednjeg poduzetnika 0,75
  • velikog poduzetnika 1,00

Javna poduzeća, državne institucije i strana poduzeća svrstavaju se u rang velikih poduzetnika.

Porez na dodanu vrijednost nije uračunat u cijene.

Posebni troškovi koji se mogu javljati tijekom realizacije posla (putni troškovi, troškovi smještaja i drugi materijalni troškovi) i izvan su uobičajenih okvira, ugovaraju se zasebno.

U primjeni Cjenika potrebno je iskazati odgovarajuću količinu sati rada u kojoj se taj posao uobičajeno ili objektivno izvršava. Zbog toga se utvrđuju normativi rada. Uobičajeno se primjenjuju Normativi rada Hrvatske udruge poslovnih savjetnika, koja pak svoje modele bazira na modelima Europskog udruženja za menadžment konzalting – FEACO. Takvi Normativi rada načelno čine sastavni dio ovog Cjenika, osim ukoliko objektivno nije
trebalo manje sati rada za izvršenje posla.